Terug

ę 2022 SwiRo

Laatste wijzigingen: 30 september 2022

e-mail: anet.roes@swiro.nl


Disclaimer

GE¤NTEGREERDE AANPAK

Recent heeft SwiRo in samenwerking met Sumeno bij een instelling in maatschappelijke opvang de ge´ntegreerde aanpak ge´mplementeerd. Deze aanpak stoelt op drie onderdelen:


  1. Op teamniveau wordt gewerkt aan het verbeteren van de sfeer en de communicatie.

  2. Leidinggevenden worden individueel gecoacht om inzicht te verkrijgen op de eigen communicatie en het effect daarvan op het team.

  3. EÚn of twee staffunctionarissen (professionals) worden opgeleid om met de Dynamische Stad te kunnen werken in intervisie of werkbegeleiding.


Op deze wijze wordt structureel de communicatie verbeterd en de aanpak geborgd in de organisatie.