Terug

© 2022 SwiRo

Laatste wijzigingen: 30 september 2022

e-mail: anet.roes@swiro.nl


Disclaimer

TRAINING: ‘TEAMSAMENWERKING OP BASIS VAN DE  DYNAMISCHE STAD‘

 

Voor teams die de sfeer en de samenwerking willen verbeteren.


Het programma zal in overleg met de opdrachtgever vastgesteld worden en zal maatwerk zijn!

Het programma zal worden opgebouwd in en rondom de Dynamische Stad.


Elementen in de training:


Afhankelijk van de groepsgrootte en doelstelling worden meer professionals ingezet (trainer en procesbegeleider).


De ervaring leert dat drie bijeenkomsten van een dagdeel het meest effectief is. Van de teamleden wordt verwacht dat in de tussenperiode (van ongeveer 4 weken) gewerkt wordt aan huiswerkopdrachten.

TEAMSAMENWERKING