Terug

© 2022 SwiRo

Laatste wijzigingen: 30 september 2022

e-mail: anet.roes@swiro.nl


Disclaimer

Werkwijze

De werkwijze van SwiRo kenmerkt zich door gedegenheid en ervarenheid, gecombineerd met speelsheid.

De aanpak laat zich het best omschrijven door de begrippen, betrokkenheid, bezieling, integriteit, realistisch én resultaatgericht.


Bij vragen naar de trainingen en / of workshops vindt er altijd eerst een (vrijblijvend) intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt de vraagstelling besproken en bekeken wordt of SwiRo hierin iets voor u kan betekenen. Na dit intakegesprek volgt een vrijblijvende offerte.


Kenmerkend voor de aanpak van SwiRo bij de individuele begeleidingstrajecten is dat er altijd afstemming met de werkgever of leidinggevende plaatsvindt. Dit om het effect van de begeleiding in de werksituatie te optimaliseren. Bij de individuele begeleidingen is de intake een onderdeel van de begeleiding en wordt dan ook in rekening gebracht.


De Algemene Voorwaarden van SwiRo zijn op alle offertes van toepassing.