Terug

ę 2022 SwiRo

Laatste wijzigingen: 30 september 2022

e-mail: anet.roes@swiro.nl


Disclaimer

(OP BASIS VAN DE ‘STAD VAN AXEN’)


Voor achtergrondinformatie over de methode, het ontstaan en de inhoud van ‘De Dynamische Stad’ klik hier.  


1. Voor medewerkers

Individueel begeleidingstraject op basis van de Dynamische Stad. De begeleiding start met een workshop in een kleine groep en richt zich zowel op de innerlijke communicatie als op de interactie met anderen. Na de workshop in een kleine groep volgen nog vijf individuele sessies. In overleg zijn aanpassingen mogelijk.


2. Voor teams

Training: Teamsamenwerking op basis van de Dynamische Stad, ter verbetering van de sfeer en het verbeteren van de communicatie. De ervaring leert dat drie keer een dagdeel effectief is. In de tussenliggende periode wordt gewerkt aan huiswerkopdrachten.


3. Voor professionals

Voor professionals zijn de mat en de kaarten (horen bij elkaar) te koop. Zij zijn te gebruiken in individuele begeleidingstrajecten. Zie hiervoor de impressie van het werkmateriaal op deze website.


De ervaring leert dat een opleiding nodig is om als professional goed met deze methode te kunnen werken.

Swiro heeft hiervoor een opleiding ontwikkeld die uit de volgende modules is opgebouwd:

Module A: De persoonlijke integratie.

Module B: De professionele integratie


4. Ge´ntegreerde aanpak

In deze ge´ntegreerde aanpak worden de krachten van de bovenstaande drie onderdelen gecombineerd toegepast. Zo wordt structureel de communicatie verbeterd en de werkmethode geborgd in de organisatie.  

DE DYNAMISCHE STAD